Tài khoản giao dịch

1. Tài khoản Standar Chartered

- Chủ TK: Nguyễn Ngọc Sang

- Số TK: 99199 45 65 99

- Chi nhánh: Hồ Chí Minh

2. Tài khoản Sacombank

- Chủ TK: Nguyễn Thị Kim Thanh

- Số TK: 0601 345 14 771

- Chi nhánh: Bình Triệu

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
{{shop.Hotline}}